Wat is het solomon 4 group design?
  • wordt een ingreep gebruikt. Vier groepen. Bij twee groepen is een voormeting. Bij andere twee een voormeting. Kan je storende factoren bij opzoeken. Bijvoorbeeld het storende effect van een voortoets. Door het doen van een voortoets kan het zijn dat je beter scoort. Natoetsen vergelijken waarbij de ene een voortoets heeft gehad en de ander niet. Wanneer natoets die een voortoets hoger is, kan het zijn dat er sprake is van een toetseffect. Het effect van ouder worden kan hierbij ook bekeken worden. Of ouder worden te maken heeft gehad dat er beter gescoord wordt. Daarnaast kan je ook meten of de interventie effect heeft gehad.

    Rapporteer - Plaats commentaar