Wat is het hoofdzakelijke verschil in functie van dendritische cellen en macrofagen?