Wat is het gemiddelde en standaarddeviatie bij een steekproeven verdeling?