Wat is het doel van dyslexiebehandeling?

  • Het doel van een dyslexie behandeling is een voldoende niveau van technisch lezen en spellen uitgedrukt in gangbare eisen en  criteria passend bij de leeftijd, schoolniveau en/of  beroepsperspectief van Cliënt en een voor Cliënt acceptabel niveau van zelfredzaamheid.
    Het doel van de behandeling kan mede beïnvloed worden door de ernst van de geconstateerde stoornis(sen) en eventueel bijkomende co-morbide verschijnselen.

    Rapporteer - Plaats commentaar