Wat is het binomiale gemiddelde en standaarddeviatie?