wat is het bekendste leerstijlen model? en welke leerstijlen worden hierin onderscheiden? wat zijn de kenmerken en voor wie is het kenmerkend?

 • Kolb 
  1) Abstracte conceptualisering + actief experimenteren = convergentie:1 oplossing voor een probleem deductief redeneren: van abstract naar specifiek (technisch specialisten).
  2) Concrete ervaringen + reflectieve waarneming =  divergentie: verbeeldingsrijkheid, beeld construeren van relatie tussen variabelen, brainstormers, brede culturele belangstelling: counselors HRM
  3) Abstract conceptualisering + reflectieve waarneming = assimilatie: inductief redeneren: bijzonder naar algemeen,  losse bevindingen tot samenhangend geheel, theoretisch doorwrochte modellen. Wis- en natuurkundigen;
  4) Concrete ervaringen +actief experimenteren = accommodatie:plannen, nieuwe ervaringen, trial and error, makkelijk aanpassen, ongeduldige drammers, bedrijfskundigen en marketing en sales.

  Rapporteer - Plaats commentaar