Wat is groepering naar functie? Welke 3 niveaus zijn er?
    1. Groepering van mensen komt vaak voor in groepering naar functie, dit wordt vastgelegd in een organisatieschema (organigram). Er zijn 3 niveaus, namelijk managementniveau, operationeel niveau en uitvoerend niveau. 

    Rapporteer - Plaats commentaar