Wat is een van de oorzaken van onnodig of te snel ondoordacht gebruik van wetgeving?

  • Niet zelden bestaat er grote maatschappelijke en politieke druk om maatschappelijke problemen door middel van wetgeving op te lossen. In onze politieke en bestuurlijke cultuur wordt wetgeving gezien als het middel bij uitstek om veranderingen in de samenleving te realiseren.
    De politieke ambities zijn dan hoog. De mogelijkheden om via wetgeving bij burgers, bedrijven, instellingen en overheden (snel) gedragsverandering te realiseren zijn echter beperkt.

    Rapporteer - Plaats commentaar