Wat is een toezichthouder volgens de AWB?

  • art 5:11 ‘Een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.’

    Rapporteer - Plaats commentaar