Wat is een synchronische benadering?

  • In de synchronische benadering worden binnen een relatief beperkte periode revoluties met elkaar vergeleken. Doel: Uitzonderlijkheid aan de orde stellen. Voorbeeld: Palmer

    Rapporteer - Plaats commentaar