Wat is een IST situatie?

 • wat de organisatie daadwerkelijk heeft bereikt (eindresultaat). ‘Zo is ‘t!’


  Doel is dus om de IST-situatie aan te laten sluiten op de SOLL-situatie, wanneer dit lukt, is de leiding onder controle.


  Om het te berekenen is control nodig:


  ▬ Regelmatig IST en SOLL vergelijken


  ▬ Verschillen vastleggen


  ▬ Oorzaken van verschillen onderzoeken


  ▬ Maatregelen treffen om verschillen weg te helpen of voorkomen


  ▬ Maatregelen evalueren 

  Rapporteer - Plaats commentaar