Wat is een hydrochirurgische unit?

  • hiermee kan men gelijktijdig chirurgisch debrideren en spoelen.
    Er wordt een steriele vloeistof in een fijne straal onder grote druk door het werkvenster van een speciaal handvat gestuwd --> waterstraal is zo krachtig dat ze het weefsel kan afsnijden

    --> bij weefsel dat zacht genoeg is

    Rapporteer - Plaats commentaar