Wat is een belangrijk verschil tussen biologische en psychologische behoeften