Wat is een belangrijk bezwaar bij de methode van gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit?

  • De tijdvoorkeur wordt buiten beschouwing gelaten.

    Tijdvoorkeur wil zeggen dat een onderneming aan een euro die zij nu heeft een hogere waarde toekent dat aan een euro die ze pas later ontvangen zal, omdat de euro die men nu bezit rendabel kan worden gemaakt.

    Rapporteer - Plaats commentaar