Wat is deTypologie van Starreveld 

 • zijn indeling van organisatie zorgt ervoor dat er een beeld per type organisatie ontstaat over de bedreigingen en de te nemen beheersingsmaatregelen. Hij geeft aan dat
  alle bedrijven uniek zijn en daarmee ook hun adminstratieve organisatie. Echter hebben bepaalde bedrijven een aantal overeenkomten, afhankelijk van het type organisatie
  • Organisaties die niet voor de markt produceren: overheidsinstellingen, verenigingen en stichtingen
  • Organisaties die voor de markt produceren
   Ä Met doorstroming van eigen goederen: handels-, industriële en argrarische bedrijven
   Ä Zonder doorstroming van eigen goederen: dienstverlenende bedrijven en financiële instellingen
   Beheersingsmaatregelen kunnen zowel preventief als repressief zijn.

  Rapporteer - Plaats commentaar