Wat is delegatie van bevoegdheden?
    1. Wanneer de leiding taken overdraagt aan medewerkers, heet dit delegatie van bevoegdheden. Inhoud van de taken wordt vastgelegd in functie- en taakbeschrijvingen. De leiding blijft wel eindverantwoordelijk, daarom is controle nodig. 

    Rapporteer - Plaats commentaar