Wat is de waardekringloop in een organisatie?
  1. Waardekringloop in een organisatie: de verbanden tussen verschillende groepen van activiteiten zichtbaar worden. 
  • o  Beginvoorraad + inkopen – eindvoorraad = verkochte hoeveelheid
  • o  Verkochte hoeveelheid tegen verkoopprijs = nieuwe vorderingen
  • o  Beginsaldo geldmiddelen + ontvangsten – betalingen = eindsaldo
   De waarden in de kringloop zijn de goederen in aantallen en de geldswaarde van de goederen. Geldwaarde = hoeveelheid x prijs 

  Rapporteer - Plaats commentaar