Wat is de self categorization theory?

  • Self-categorization theory legt uit wanneer een gegeven motivator waarschijnlijk gezien wordt door een werknemer als intrinsiek of extrinsiek. In het kort stelt deze theorie dat wat een individu motiveert een functie is van het zelf-categorisatie proces.

    Rapporteer - Plaats commentaar