Wat is de Raad van State?

 • Het belangrijkste adviescollege. Het wordt voorgezeten door de koning, maar omdat deze in de praktijk vaak niet aanwezig is, neemt de vice-voorzitter vaak deze taak op zich. Leden zijn vaak juristen en politici met een indrukwekkende staat van dienst. 

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Adviseurs van de Koning en het hoogste adviescollege van de regering.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Het voornaamste adviesorgaan van de regering en rechterlijk college in geschillen van bestuur. De Koning is voorzitter en daarnaast telt de Raad een vice-president en tien leden.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van het land.  

  Hoog College van Staat: De Staten-Generaal,
                                            de Algemene Rekenkamer en
                                             de Nationale ombudsman
  Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. 

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Dit is het belangrijkste adviescollege en heeft een belangrijke functie in het bestuursrecht.  
  Het wordt voorgezeten door de koning(in).
  Zij zijn bijna nooit aanwezig bij debatten. Het zijn oud-politici of juristen en ze worden benoemd door de regering.
  Het beoordeelt wetsvoorstellen, voorstellen tot Algemene Maatregelen van Bestuur en voorstellen tot goedkeuring van verdragen.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • De voornaamste adviesraad van de Spaanse landvoogd(es) in de Nederlanden. De leden waren hoge edelen en enkele juristen. Zij adviseerden over alle belangrijke staatszaken.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • het hoogste advies orgaan

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Baseert adviezen op effectiviteit en efficiĆ«ntie en ofte wetsvoorstel niet botst met andere wetgeving. Ook oordeelt de Raad van State in conflicten tussen bestuursorganen onderling en tussen burgers en overheidsinstanties in zogenaamde AROB-procedures.
  De voorzitter is de koning maar in de praktijk is de vice-voorzitter voorzitter, leden worden benoemd door de regering.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Een adviescollege van de regering (= de Koning + de ministers)

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • hoogste rechtsprekende orgaan in bestuursrecht.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse regering, in 1531 opgericht door Karel V.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • hoort bij hoge colleges van staat
  - advies college van regering. staat in grondwet de regering moet daarlangs.
  - Onafhankelijk
  - koning is voorzitter
  - tijdelijke uitoefeningen koninklijk gezag ( koning uitvalt, gezag opvangen)
  -->. tweedeling van staten
  1. adviestaak: wetten en AMvB
  2. rechtspraak: hoogste bestuursrechter

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Een rechtelijke instelling die advies mag geven over wetgeving

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Is een adviesorgaan voor de regering en het parlement. Art 73 lid 1 Gw bepaalt dat ze worden gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal. Ook spreken zij recht uit bij bestuurlijke geschillen. Leden van de raad (staatsraden) worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd en wordt hun salaris bij de wet vastgesteld om zo de onafhankelijkheid te waarborgen.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Een adviesgevend orgaan dat de regering raadpleegt voor het indienen van een wetsvoorstel. Ook geeft de raad advies over wetsontwerpen en Koninklijke besluiten.
  De Raad is ook het hoogste rechtsprekende orgaan in bestuursrechtelijke zaken.  

  Rapporteer - Plaats commentaar