Wat is de kritiek op het INK-model?

    1. Contingentie: een organisatie is constant onder invloed van omgevingsfactoren, het is niet duidelijk hoe dit model te gebruiken bij verschillende omstandigheden.
    2. De vele onderlinge relaties die het model verondersteld zijn niet onderbouwd/aangetoond.
    3. De brede opzet van het model zorgt dat het niet meer uitsluitend over kwaliteit gaat maar meer een algemeen managementmodel is geworden.
    4. De vijf genoemde ontwikkelingsfasen van een organisatie wekt de indruk dat organisaties de fasen in deze volgorde dienen te doorlopen om te excelleren/transformeren: dat is niet het geval.

    Rapporteer - Plaats commentaar