Wat is de G-power?

  • Mental power, inter individuele verschillen in scores op allerlei IQ taken worden verklaard door de verschillen in 'mental power'.
    Dit type model/verklaring gebruiken we te pas en te onpas in de moderne psychologie. Stappen van inter naar intra niveau.

    Rapporteer - Plaats commentaar