Wat is de functie van interdigiterende dendritische cellen?

  • Ze hebben een antigeenpresenterende rol bij activering van de T-lymfocyten tijdens een cellulaire respons. Ze kunnen een antigeen opnemen en fagocyteren. De overgebleven peptidefragmenten worden gekoppeld aan een MHC-II, welke aan de oppervlakte verschijnt.

    Rapporteer - Plaats commentaar