Wat is de definitie van dyslexie?

 • Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken proportioneel af van het overige cognitieve en m.n. taalverwerkingsprofiel en leiden tot een ernstig probleem met het lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Dit specifieke lees- en spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling die op grond van de overige cognitieve vaardigheden ge├»ndiceerd zou zijn.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van het accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • specifiek leesprobleem

  discrepantiecriterium

  fonologische vaardigheden (manipuleren) en benoemingssnelheid 

  hardnekkigheid

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Dyslexie is een lees- en spellingsstoornis met een neurologische basis, die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische en orthografische taalverwerking.

  Rapporteer - Plaats commentaar