Wat is de beeldvorming van FTD (gedrags- of taalvariant) op een MRI scan?

 • FTD-bv: vooral frontale en/of temporale atrofie in het brein
  Hippocampusatrofie kan ook te zien zijn bij FTD-bv (asymmetrisch

  PNFA: gekenmerkt door asymmetrische atrofie, vooral links frontotemporaal
  SD: atrofie in de temporaalkwabben, bilateraal maar kan ook asymmetriscsh. Vaak ook duidelijk hippocampustraofie te zien.
  (zie afbeelding)

  Rapporteer - Plaats commentaar