Wat houdt 'lex silencio positivo' in?

  • Dat als een bestuursorgaan niet op tijd een beslissing heeft genomen, het besluit in voordeel van de aanvrager is. Dit geldt alleen mits dit voorgeschreven wordt door de wet (art. 4:20a Awb)

    Rapporteer - Plaats commentaar