Wat houdt de theorie van McCelland in?

 • McCelland gaat uit van persoonlijkheidsvershillen als gevolg van verschillen in behoeften. Volgens hem zijn in elk individu drie basisbehoeften aanwezig:
  1. de behoefte aan macht;
  2. de behoefte aan affiliatie;
  3. de behoefte aan prestatie.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • McCelland gaat uit van persoonlijkheidsverschillen als gevolg van verschillen in behoeften. Volgens hem zijn in elke situatie drie basisbehoeften aanwezig:
  1. de behoefte aan macht
  2. de behoefte aan affiliatie
  3. de behoefte aan prestatie

  De mate waarin één of twee van die behoeften overheersen, bepalen de verschillen in persoonlijkheid.

  Rapporteer - Plaats commentaar