Wat houdt de eis van ' full jurisidiction'  in?

  • Deze eis houdt in dat er, op grond van art. 6 lid 1 EVRM, sprake moet zijn van een recht op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter die beschikt over een volledige toetsingsbevoegdheid.noot De ‘volledige toetsingsbevoegdheid’ wordt door het EHRM beschreven als: ‘the power to quash in all respects, on questions of fact and law, the decision of the body below’ ofwel ‘de bevoegdheid om een besluit van een bestuursorgaan te vernietigen zowel met betrekking tot de feiten als met betrekking tot het recht’.noot De eis van ‘full jurisdiction’ brengt zeker bij bestraffende sancties met zich dat de rechter de evenredigheid van de opgelegde sanctie ‘vol’ moet kunnen toetsen.

    Rapporteer - Plaats commentaar