Wat houdt cognitieve gedragstherapie in?


 • •Doel: stimuleren van gewenstgedrag
  •Uitgangspunten (leertheorie):  
  •‘t gaatomwaarneembaargedrag
  •gedrag is aangeleerd (en kandusookafgeleerdworden)
  •Aanpak:  klassieke en operanteconditionering; S-O-R-model
  S: Stimuluscontrole
  O: gerichteaandachtvoorgedachten van het Organisme
  R: Responspreventie: juistegedragaanleren

  •Tradities:
  •A. Toegepastegedragsanalyse(traditionelegedragstheorie)
  •ABC-schema:  Antecedent – Behavior – Consequence
  •B.  Sociaallerentheorie: eenmensleertvooral van zijnsocialeomgeving  (imitatie en modelling)
  •c) Cognitievegedragstheorie (CGT): gedachten (cognitieve schema’s) bepalenmedegevoelens en gedrag(G+G=G+G

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Adequate wijze omgaan met de aandoening. Richt zich op het emotioneel, cognitief en gedragsniveau. Belangrijke aandachtsgebieden zijn:
  - afleren van angst om te bewegen
  - verminderen van vermijdingsgedrag als het gaat om lichaamsbeweging
  - aanleren van lichamelijke vaardigheden om conditie te behouden
  - aanleren van gezonde leefstijl
  - leren omgaan met stress

  Rapporteer - Plaats commentaar