Wat houde de privaatrechtelijke zorgvuldigheidsnorm in?