Wat houd de doelmatigheid van de uitvoering in?
    • “hoe” de doelstelling van de afdeling wordt bereikt.àniet meer tijd en middelen dan noodzakelijk nodig zijn.
      Kwantitatieve normen (tijd- en/of materiaalverbruiksnormen) en kwalitatieve normen (zoals voorschriften en instructies). Normen zijn doelstellingen voor de wijze van uitvoering. 

    Rapporteer - Plaats commentaar