Wat heeft agogiek te maken met verhandelbaarheid, verantwoordelijkheid en vrijheid?

 • JE KUNT ALLEEN AGOGIE BEDRIJVEN ALS JE MEENT DAT PSYCHOSOCIAAL VERANDEREN MOGELIJK IS. 
  Veranderen heeft te maken met:
  - opvattingen over jezelf
  - opvattingen over de mens
  - opvattingen over de maatschappij
  - opvattingen over de natuur

  Verantwoordelijkheid: agogisch werk vereist verantwoordelijkheid, maar kan dan alleen plaats vinden als er zekere mate van keuzevrijheid is. Een agoog kan niet iemand uit de gevangenis helpen wel helpen het gevangenschap beter te ondergaan. 

  Rapporteer - Plaats commentaar