Wat gebeurd er analyse fase van systeemontwikkeling?