Wat een last onder dwangsom?

  • De last onder dwangsom wordt in artikel 5:31d Awb gedefinieerd als:

    ‘de herstelsanctie, inhoudende:
    a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
    b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.’

    Rapporteer - Plaats commentaar