Wat bedoelen ze met 'Consumptie kan ook ongewenste gevolgen hebben buiten je eigen directe omgeving'?