Wanneer wordt er gesproken over sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen?