Wanneer worden coöperaties en OWM een afhankelijke maatschappij?

  • Art. 2:63a BW

    Een rechtspersoon waaraan de coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen

    Een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derde volledig aansprakelijk is voor alle schulden

    Rapporteer - Plaats commentaar