Wanneer was de West-Europese economie vrijwel volledig agrarisch? (Jaartallen: ... - ....)