Wanneer mag de diagnose diabetes mellitus gesteld worden?