Wanneer kunnen de buitengewone rechtsmiddelen uit deel B van boek III WvSv aangewend worden?

  • Tegen een rechterlijke beslissing of handeling waartegen een gewoon rechtsmiddel niet meer openstaat.  Art. 456 Sv bepaalt dat met zoveel woorden voor de cassatie in het belang der wet; uit art. 457 Sv volgt dat herziening kan worden aangewend tegen een in kracht van gewijsde gegane einduitspraak houdende veroordeling.

    Rapporteer - Plaats commentaar