Wanneer is er volgens het classificatiesysteem de DSM-5 sprake van een middelen gerelateerde en verslavingsstoornis?


 • Box 14.1 Kenmerken van een stoornis in het gebruik van een middel   
  Problematisch middelengebruik dat leidt tot beperkingen of lijdensdruk eb zichtbaar wordt doordat minstens twee van de volgende kenmerken binnen 1 jaar optreed:
  1) Meer of langduriger gebruik van middelen dan men wilde
  2) De aanhoudende wens het middelengebruik te minderen, of eerdere pogingen hebben gedaan om het middelengebruik te minderen.
  3) Men besteedt veel tijd aan het verkrijgen van het middel, het gebruik of het herstel na gebruik
  4) Sterke drank(zucht/verlangen/craving) naar het middel
  5) Verplichtingen op het werk, de school of thuis worden niet meer nagekomen door het middelengebruik
  6) Sociale of interpersoonlijke problemen als gevolg van het middelengebruik
  7) Belangrijke activiteiten (sociaal of werk gerelateerd) worden opgegeven als gevolg van het middelengebruik 
  8) Aanhoudend middelengebruik, ook in situaties waarin dit fysiek gevaar oplevert
  9) Aanhoudend middelengebruik, ondanks lichamelijke of psychische problemen die zijn ontstaan(of verergerd) als gevolg van het gebruik 
  10) Tolerantie
  11) Onttrekkings- of ontwenningssymptomen

  Rapporteer - Plaats commentaar