Wanneer is de sampling distribution of a sample proportion een normale verdeling?