Wanneer is de de burgerlijk rechter bevoegd als een burger een geschil tussen hem en de overheid voorlegt?

  • De burgerlijke rechter zal zich niet snel onbevoegd verklaren als de burger een geschil tussen hem en de overheid aan deze rechter voorlegt. De enige eis die wordt gesteld is dat het voorwerp van geschil gaat over een door de eiser gesteld (geschonden) burgerlijk recht of een schuldvordering. Stelt de burger bijvoorbeeld dat de overheid onrechtmatig tegenover hem heeft gehandeld (een onrechtmatige daad ex 6:162 BW heeft gepleegd), dan is aan deze eis al voldaan en is de burgerlijke rechter bevoegd.

    Rapporteer - Plaats commentaar