Wanneer er voldoende trefwoorden zijn verzameld, kan het onderwerp worden vastgesteld. Houd daarbij rekening met de centrale vraag, dus met wat de tekst moet bereiken.
Het ontwerp moet aan de volgende eisen voldoen. De volgorde van de thema's en de subthema's is in overeenstemming met die waarin ze in de tekst voorkomen. Het verschil tussen hoofd- en bijzaken is helder.
Het ontwerp is zoveel mogelijk concreet tot op alinea's en zinnen. Ook het begin en einde zijn duidelijk.

Rapporteer - Plaats commentaar