Wanneer blijft het gevoel van wrok over een moment waarop een keuze is gemaakt (decision-making event), volgens de RCT?

    1. Als de referente uitkomsten hoog zijn, dit betekent dat een betere staat van alternatieve zaken makkelijk voor te stellen is
    2. Als de waarschijnlijkheid van verbetering laag is, er is weinig hoop dat het beter wordt in de toekomst
    3. Rechtvaardigheid is laag, het moment had anders plaats kunnen vinden

    Rapporteer - Plaats commentaar