Waaruit ontstaat de boedelschulden?

 • uit beheer bij faillissement te noemen:
  Salaris curator art. 71 Fw
  Huur en pachtsommen (art. 39 lid 1 Fw) en lonen art. 40 lid 2 Fw
  Verbintenissen art. 24 en 37 Fw
  Handelingen van de curator in verband met voortzetting van het bedrijf Art. 98 Fw

  Rapporteer - Plaats commentaar