Waarom zijn instrumenten uit de experimentele psychologie niet bruikbaar in de psychodiagnostiek?

  • A2) Intra individuele methoden (meetinstrumenten) vaak niet bruikbaar voor inter individueel onderzoek (diagnostiek).

    Meetinstrumenten uit intra-individueel onderzoek vaan van veel minder kwaliteit dan meetinstrumenten voor inter individueel onderzoek. Want we middelen over proefpersonen in condities, individuele score is niet interessant. De meetruis is eruit, want je middelt ze eruit doordat het een grote groep is.

    Inter individueel onderzoek vereist hoge betrouwbaarheid.

    Te vaak worden intra individuele instrumenten met zeer lage betrouwbaarheid toegepast in inter individueel onderzoek.

    Rapporteer - Plaats commentaar