Waarom zijn emulsies thermodynamisch niet stabiel?

 • ∆G= ɣ∆A
  ɣ= Oppervlakte spanning (J/m2)
  A= Totale oppervlakte (m2)
  G= Grensoppervlakte energie (Gibbs) (J)

  - Als de temperatuur stijgt gaan de druppels sneller bewegen en vinden er meer botsingen plaats waardoor ze uit elkaar kunnen vallen of in elkaar kunnen komen
  - Een thermodynamisch evenwicht is een toestand waarin een thermodynamischsysteem zowel een thermisch als een mechanisch evenwicht en een evenwichtsreactie bezit.
  - Je moet blijven schudden (energie) om te mengen. Met een emulgator die de oppervlaktespanning weghaalt.

  Rapporteer - Plaats commentaar