Waarom werd het in de industriële revolutie een moeilijke tijd voor ambachtslui en kleine bedrijfjes?