waarom verstoren ze het evenwicht als deren ergens leven waar ze niet thuis horen