Waarom staan volgens Hart rechtszekerheid en flexibiliteit op gespannen voet met elkaar?

  • Beiden dienen te worden bevredigd door het recht.. Het recht probeert een compromis te vinden tussen beiden behoeften. Rechters zullen zich dus alleen kunnen verlaten op historische bedoelingen van wetgevers zonder de veranderende behoeften van de samenleving daarbij in ogenschouw te nemen.

    Rapporteer - Plaats commentaar